Δηλώστε το Email σας και εγγραφείτε συνδρομητές του Ενημερωτικού Δελτίου του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού.
Με τον τρόπο αυτό θα λαμβάνετε στο Email σας ενημερώσεις για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ¨ (Σεμινάρια, Εκπαιδεύσεις, Εποπτείες, Νέα Προγράμματα Θεραπείας, Εκδηλώσεις).
* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο
Email Marketing Powered by MailChimp